Allergiatietoutta Martoille

23.3.2022

Allergiaviikon ajankohtaisaiheena toiminnanjohtajamme piti Paimiossa mielenkiintoiseksi ja kiinnostavaksi koetun esityksen liittyen allergiaan ja anafylaksiaan. Kaikki yli 30 osallistujaa saivat itse kokeilla adrenaliiniinjektorin käyttöä. Tällainen käytännön taidon harjoittelu koettiin aiheelliseksi ja todella tärkeäksi.