Historia

 

.

YHDISTYKSEN HISTORIA


 

Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys perustettiin syyskuussa 1972 Turkuun. Yhdistys sai tuolloin nimekseen Turun Seudun Allergiayhdistys ja se oli valtakunnallisen Allergialiiton ensimmäinen paikallisyhdistys. Perustamisvuoden lopulla yhdistyksellä oli 47 jäsentä.

Yhdistyksen perustehtävä oli alusta asti valistaminen ja helmikuussa 1975 aloitti toimintansa allergianeuvola. Allergiatietoutta levitettiin myös valistustilaisuuksissa, joita järjestettiin Porissa asti, joka kuului silloiseen toiminta-alueeseen.

1980-luvulla yhdistyksen allergianeuvontatoiminta vakiintui. Yhdistys palkkasi osapäivätoimisen järjestösihteerin, joka hoiti myös neuvontaa. Yhdistys osti myös omat toimitilat Turusta Kaivokadulta. Valistustyö sai uusia muotoja ja toimintaa kehitettiin. Mukaan tulivat mm. erilaiset teemapäivät, sopeutumisvalmennuskurssit sekä ruoanvalmistuskurssit. Toimintaa tehostettiin muodostamalla toimikuntia. Vuonna 1982 yhdistyksessä oli jo 1021 jäsentä. Jäsenkatoa tuotti vuonna 1984 Poriin ja vuonna 1990 Saloon perustetut yhdistykset, jotka veivät osan kunnista jäsenineen.

1990-luku alkoi nimenmuutoksella, jolloin yhdistyksen nimeksi tuli Lounais-Suomen Allergiayhdistys. Neljän vuoden kuluttua nimeä hiottiin valtakunnallisen järjestön mallin mukaisesti: Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry -Sydvästra-Finlands Allergi- och Astmaförening ry. Yhdistyksen toimitilat siirtyivät Aurakadulle vuonna 1994. Ravitsemusterapeutin vastaanottotoiminta alkoi vuonna 1990 ja ammattihenkilökunnalle suunnatut koulutustilaisuudet alkoivat vuonna 1996. Vuoden 1996 lopussa yhdistyksessä oli 1620 jäsentä 46 kunnan alueella.
(Lyhennelty Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistyksen 25-vuotishistoriikista, luettavissa kokonaisuudessaan yhdistyksen toimistolla)

Tätä päivää

Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistyksen päämääränä on olla pitkäaikaisten jäsenten, aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden ja osaavien asiantuntijoiden muodostama näkyvä vaikuttaja Varsinais-Suomen alueella.

Yhdistyksen perustehtävänä on allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun parantaminen. Tehtävämme on lisätä allergianäkökulmaa, esdistää jäsentemme arjessa selvitytymistä eri elämänvaiheissa, tukea kokonaisvaltaista hoitoa, luoda toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia jäsenille sekä vapaaehtois- ja vertaistoimijoille sekä toimia edunvalvojana.

Perusperiaatteemme on toimia allergiaan ja astmaan liittyvän asiantuntija- ja arkitiedon, taidon ja tuen antajana vilkkaassa vuorovaikutuksessa jäsenistömme kanssa. Teemme kiinteää yhteistyötä Allergia- ja Astmaliiton toimijoiden kanssa sekä paikallisen yhteistyöverkostomme kanssa. Tavoitteenamme on palvella jäsenistöämme kattavasti Varsinais-Suomen alueella.  

 


Kuvassa vasemmalta: Terttu Halla, ansiomerkkien saajat Mervi Oikonen, Pirjo-Leena Laaksonen, Auli-Rantio-Lehtimäki, Ulla-Riitta Hupponen ja Marju Toivonen.

 

35-vuotta

 

Yhdistyksemme täytti 35 vuotta 22.9.2007 ja juhlimme sitä perjantaina 12.10. 2007 Turun uudessa kaupunginkirjastossa. Juhlaseminaarissa allergologi Erkka Valovirta kertoi Kansallisen allergiaohjelman 2008 - 2018 taustaa ja tavoitteita ja ohjelmajohtaja Maija Perho Sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteista. Lisäksi Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahaston apurahan saaja LL Riika Liukkonen kertoi meneillään olevan Hengitysterveys 2007-tutkimuksen vaiheista. Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset aiheet herättivät myös yleisön esittämään kysymyksiä asiantuntijoille. 

Seminaarin jälkeen juhlat jatkuivat kirjastokahvila Siriuksessa, jossa saimme kuulla yhdistyksen synnystä ja alkuvaiheista perustajajäsen dos. Antti Koivikon kertomana. Allergia- ja Astmaliiton ansiomerkit luovutti toimitusjohtaja Lola Killström yhdessä aluesihteeri Hannele Kivirannan kanssa. Pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta toiminnastaan yhdistysken hyväksi kultaiset ansiomerkit saivat Auli Rantio-Lehtimäki, Pirjo-Leena Laaksonen sekä Ulla-Riitta Hupponen ja hopeisen ansiomerkin Mervi Oikonen. 

Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille sekä yhdistystä muistaneille henkilöille ja tahoille!